Gebiedsvisie en onderzoek
Inloggen

Inloggen op je account

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Ruimtelijk onderzoek en advies

Het komt maar vaak genoeg voor dat gebiedsontwikkelingen vastlopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak komt dit door de complexiteit van het project in samenhang met veel verschillende typen belanghebbenden. Het kan dan helpen om belanghebbenden op een andere, juist interactieve manier te benaderen. Een interactief planvormingsproces waarin de bewoners een actieve participerende rol krijgen kan dubbelingen en vertragingen in het proces voorkomen. Wij kunnen u helpen om op deze manier uw planproces te structureren en uw doelen te bereiken.

Visualisaties staan bij Proso Groep centraal. Vanaf het begin werken wij in overtuigende beelden om misverstanden te voorkomen. Betrokkenen bij een complexe ruimtelijke processen krijgen voortdurend inzicht in de te volgen strategie, in de rol die zij spelen en de aard van de dilemma’s.

De ruimtelijke vraagstukken worden onderzocht en strategisch in beeld gebracht. De werkzaamheden strekken zich uit over alle schaalniveaus en dat resulteert in heldere ontwerpen en visualisaties. Proso Groep begeleidt en ondersteunt de planvorming processen voor het hele project of per fase aan. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een plan van aanpak, volledige inventarisatie en analyse of een quick scan van het gebied, het vormen van de scenario’s, begeleiden workshops of presentaties, het ontwerpen en maken van het eindvisualisaties.

Proso Groep werkt op een beeldende manier aan de ruimtelijke vraagstukken en onderzoekt interactief de opgave. Uw vraagstuk staat centraal en wordt integraal benaderd. Wij zijn in staat om bestaande ruimtelijke kwaliteiten en kennis snel in beeld te brengen om de kansen voor de ontwikkelingen te verkennen. Door een beeldend onderzoek brengen we partijen samen voor de activeren van de ontwikkelingen.

Beeldend denken staat centraal

Wij kunnen snel en strategisch de ruimtelijke aspecten in beeld brengen. Wij vertalen de informatiebehoefte van de klant naar een functioneel ontwerp. Dat betekent: inventariseren, analyseren, alternatieven ontwikkelen, afstemmen en uitwerken.

 

  • Wij verkennen de ruimtelijke kwaliteiten en kansen door een quick scan van het gebied
  • Wij vertalen ruimtelijke vraagstukken naar een functioneel ontwerp
  • Door onze beeldende werkwijze is het ontwerpproces open en transparant
  • Wij als ontwerpers kunnen verschillende rol bij uw project invullen: als medeontwerper tot onderzoeker, adviseur of meedenker