Het nieuwe vergunningsvrij bouwen
Inloggen

Inloggen op je account

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Het vergunningsvrij bouwen wordt verder uitgebreid in het kader van de beoogde deregulering op het gebied van bouwen. Hieronder een korte opsomming:

  • De begripsbepaling achtererfgebied wordt aangepast. Er wordt meer ruimte gegeven voor bijbehorende bouwwerken of uitbreiding van de woning.
  • Een uitbreiding van het hoofdgebouw gaat naar maximaal 4 meter. Dit was maximaal 2,5 meter.
  • Een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied mag gebouwd worden met een maximale bouwhoogte van 5 meter
  • Het oppervlakte systeem voor bijbehorende bouwwerken op een achtererfgebied veranderd. Een maximum aan nieuwe bijgebouwen komt daarmee 150 m2.
  • De 50% regel voor bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied buiten de bebouwde kom komt te vervallen. De oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 150 m2 bij een achtererfgebied van meer dan 300 m2. Omgevingsvergunning
  • Het vergunningsvrij bouwen wordt losgekoppeld van de planologische vergunning waardoor deze vaker bruikbaar is
  • Er is een nieuwe benadering omtrent de tijdelijke omgevingsvergunning. Deze is maximaal 15 jaar toegestaan, de tijdelijke behoeft wordt geschrapt en bovendien mag die tijdelijke vergunning voortaan een grotere oppervlakte betreffen dan 1500 m2.
  • Een ander gebruik van gronden wordt toegestaan voor een termijn van maximaal 10 jaar. Mantelzorg
  • Het is zonder vergunning mogelijk om een mantelzorg woning in de achtertuin te bouwen of om een bestaand bijbehorend bouwwerk om te bouwen tot mantelzorg woning Voor bedrijven veranderd ook het een en ander.

Naast de mogelijkheid voor verhuur voor een periode van 10 jaar is, kan de transformatie van kantoorruimte naar bijvoorbeeld wonen met een eenvoudigere procedure. Met deze wijziging is overigens ook de maximum oppervlaktemaat van 1500 m² bij functiewijziging met een eenvoudige procedure komen te vervallen.

Wilt u meer weten over deze wijziging of heeft u plannen om te verbouwen en twijfelt u of dit vergunningsvrij kan? Proso Groep denkt graag vrijblijvend met u mee.