Gebruik informatie
Inloggen

Inloggen op je account

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Gebruik informatie

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Bouwteam Proso behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwteam Proso. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Bouwteam Proso aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.